Máy Bơm PCCC

Máy Bơm Nước DYNAMIC PS 125-315/1100

Máy bơm Nước DYNAMIC
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  110Kw / 150Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 200 ÷ 500 (m3/h).
Chiều cao bơm : 101 ÷ 75.6 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø150 - Ø125
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 195.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng

Máy Bơm Nước DYNAMIC PS 65-315/750

Máy bơm Nước DYNAMIC
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  75Kw / 100Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 54 ÷ 210 (m3/h).
Chiều cao bơm : 139 ÷ 65.5 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø80 - Ø65
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 133.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  4Kw / 5.5Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 4 ÷ 8.4  (m3/h).
Chiều cao bơm : 120 ÷ 80 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø49 – Ø49
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 9.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng

Máy Bơm Nước MASTER CM40-250B

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  11Kw / 15Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 9 ÷ 42  (m3/h).
Chiều cao bơm : 74 ÷ 56 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø76 – Ø49
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 24.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy Bơm Nước MASTER CM65-250B

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  30Kw / 40Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 54 ÷ 144 (m3/h).
Chiều cao bơm : 78 ÷ 48 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø90 - Ø76
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 63.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  3Kw / 4Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 4 ÷ 8.4  (m3/h).
Chiều cao bơm : 99.5 ÷ 61 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø49 – Ø49
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 6.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng

Máy Bơm Nước MASTER CM50-250A

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  22.5Kw / 30Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 27 ÷ 78  (m3/h).
Chiều cao bơm : 89 ÷ 71 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø76 – Ø60
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 51.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng

 

Máy Bơm Nước MASTER CM50-250B

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  18.5Kw / 25Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 27 ÷ 78  (m3/h).
Chiều cao bơm : 77 ÷ 58 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø76 – Ø60
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 41.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy Bơm Nước MASTER CM65-250A

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  37Kw / 50Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 54 ÷ 156 (m3/h).
Chiều cao bơm : 88 ÷ 54 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø90 - Ø76
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 74.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
 

Máy Bơm Nước MASTER CA80-200A.

Máy bơm Nước Master
Hãng sản xuất : Bơm Động Lực
Loại : Máy bơm nước công nghiệp và gia đình
Xuất xứ : Việt Nam
Công suất:  37Kw / 50Hp
Điện áp sử dụng: 380V
Lưu lượng : 96 ÷ 240 (m3/h).
Chiều cao bơm : 58 ÷ 46 (m).
Kích thước họng hút -xả: Ø114 - Ø90
Vật liệu chế tạo bơm: Gang , trục inox chống rỉ
Cường độ dòng điện mã : 74.5 (A).
Nhiệt độ chất lỏng bơm : 20o ÷ 40o
Bảo hành:12 tháng
Hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 10 (1 Trang)